VO2max

Når du har kommet i gang med Memento U-app og PAI, vil du få en estimert VO2max. Men hva er egentlig VO2max?

Hva er VO2max?

Profit image

Det mest presise målet på fysisk kondisjon er maksimalt oksygenopptak – VO2max. Din VO2max forteller hvor mye oksygen kroppen din klarer å ta opp og utnytte til muskelarbeid hvert minutt ved maksimal anstrengelse. Resultatet uttrykkes i antall milliliter O2 per kilo kroppsvekt per minutt – ml/kg/min.

En person med høyt maksimalt oksygenopptak, presterer bedre i utholdenhetskonkurranser enn en person med lavt maksimalt oksygenopptak.

Profit image

I tillegg er VO2max helt avgjørende for helsen. Jo høyere maksimalt oksygenopptak en person har, jo lavere er risikoen for å utvikle en rekke ulike sykdomstilstander, for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft. Høy VO2max er også koblet til økt livsglede og livskvalitet.

Profit image

For at kroppen skal utnytte mest mulig av oksygenet som pustes inn fra lufta, er man blant annet avhengig av friske lunger, et sterkt hjerte, et effektivt blodårenettverk, og muskler med god evne til å ta opp oksygen og produsere energi. Hvis man har sykdom eller svekkelser i ett av leddene i denne kjeden, synker det maksimale oksygenopptaket. Effektiv kondisjonstrening kan imidlertid reparere mange av disse svekkelsene, øke oksygenopptaket og gi bedre helse.