Vilkår for sluttbruker

1. Generelt

 

1.1 Memento U og tjenestene vi tilbyr
Memento Network AS og tilknyttede selskaper ("Memento U", "vi" eller "oss",) ønsker deg velkommen til Memento U applikasjonen, www.getmemento.app, Memento Portalen, https://www.mementoportal.com/, Memento Bedriftsportalen og Memento Us andre nettsteder og mobilapplikasjoner (samlet omtalt som «Nettstedene»).

Vi tilbyr en programvareplattform innen aktivitets- og treningssegmentet, bestående av Memento U-applikasjonen («Applikasjonen»), Memento Portalen og Memento Bedriftsportalen, (samlet omtalt som «Memento Plattformen»). Applikasjonen er tilgjengelig som en mobilapp på Apple Store og Google Play. Applikasjonen er gratis å laste ned og bruke. Du kan få tilgang til Memento Portalen og Memento Bedriftsportalen gjennom Applikasjonen eller via nevnte nettsteder.

I Applikasjonen kan du enkelt søke på, bestille og fullføre en enkelt økt eller gruppeøkt med din utvalgte Memento leverandør, delta i morsomme aktiviteter med andre brukere og spore og dele fremdriften din, alt på en enkel og motiverende måte.

Memento U opptrer ikke på vegne av Memento Leverandører, Bedriftsbrukere eller andre Brukere, vi leverer kun Nettstedene.

 

1.2 Økter og aktiviter
De forskjellige øktene («Økter») du kan velge mellom i Applikasjonen kan være trening eller rehabilitering, som består av styrketrening, løping, dans, uttøying og lignende. Du kan også bli med eller forespørre forskjellige aktiviteter («Aktiviteter») i Applikasjonen, som enten vil være en form for sportsaktivitet, fottur eller kurs. Memento U organiserer eller utfører ikke noen Økter eller Aktiviteter selv.

 

1.3 Brukere
Det er tre forskjellige typer brukergrupper i Memento Plattformen; vanlige brukere («Brukere»), som også inkluderer bedrifter som bruker Memento Bedriftsportalen («Bedriftsbrukere») og ansatte brukere som er koblet til Memento Bedriftsportalen («Ansatt Brukere»), leverandører av sine tjenester («Memento Leverandører»), inndelt i trenere («Memento Trenere») og aktivitetspartnere («Aktivitetspartnere»). Memento Trenere kan inkludere terapeuter, personlige trenere, selskaper / stiftelser og privatpersoner som enten har tilstrekkelig utdannelse og / eller ansvarsforsikring og tilbyr sine tjenester som Økter. Aktivitetspartnere kan også inkludere Memento Trenere, selskaper / stiftelser eller privatpersoner, men har ikke nødvendig utdannelse. Aktivitetspartnere kan opprette, bli med og delta i Aktiviteter.

 

1.4 Denne Avtalen
Denne avtalen («Avtalen») gjelder all bruk av Memento Plattformen, lisensiert av Memento U og Nettstedene. Les denne Avtalen nøye før du laster ned Applikasjonen eller bruker Nettstedene. Ved å få tilgang til eller bruke Nettstedene eller noen del av disse, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i Avtalen. Hvis du ikke godtar Avtalen, skal du ikke laste ned Applikasjonen eller bruke eller Nettstedene.

 

1.5 Revisjoner av Avtalen

Avtalen kan revideres eller oppdateres fra tid til annen. Følgelig bør du gjennomgå Avtalen regelmessig for oppdateringer. Du kan se når Avtalen sist ble revidert ved å gå til datoen under "Sist revidert" øverst i denne Avtalen. Hver gang du åpner eller bruker Nettstedene, godtar du de gjeldende vilkårene.

Hvis du ikke vil godta den reviderte Avtalen, kan du si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved å slette kontoen din.

 

1.6 Alderen til Brukere
Ved å registrere deg som Bruker bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Du er ansvarlig for å overholde strengere gjeldende lokale lover.

Memento Plattformen er rettet mot personer som er 18 år eller eldre. Memento U samler ikke bevisst inn informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er under 18 år, har du ikke lov til å bruke Memento Plattformen eller å sende personlig identifiserbar informasjon til Memento U. Hvis du gir informasjon til Memento U eller noen Memento Leverandør gjennom Memento Plattformen, du representerer at du er 18 år eller eldre.

Til tross for det foregående, dersom du er mellom 13 og 17 år, kan du delta i en Økt eller Aktivitet hvis din forelder eller foresatte planlegger og betaler for Økten eller Aktiviteten gjennom Memento Plattformen, godtar disse vilkårene på dine vegne, og overvåker eller deltar i Økten eller Aktiviteten.

Hvis du planlegger en Økt eller Aktivitet for noen som er mellom 13 og 17 år gammel, erklærer du og garanterer overfor Memento U at: (a) du er den enkeltes forelder eller verge, (b) at du godtar disse vilkårene på den enkeltes vegne, (c) at du har tillatelse til å gi personlig identifiserbar informasjon om denne personen til Memento U og at Memento U kan bruke slik personlig identifiserbar informasjon i samsvar med personvernerklæringen, og (d) at du vil føre tilsyn med eller delta i Økten eller Aktiviteten. Du har ikke lov til å planlegge en Økt eller Aktivitet for, eller å gi informasjon til Memento U om, hvem som helst under 13 år og ingen person under 13 år kan delta i en Økt eller Aktivitet.

 

1.7 Restriksjoner i bruk
Du forstår og godtar at Memento U kan avbryte eller begrense bruken av hele eller deler av Nettstedene hvis du bryter Avtalen, hvis vi har en sterk mistanke om brudd på Avtalen, av dine egne sikkerhetshensyn, eller hvis vi er påkrevd ved lov eller pålegg fra myndighetene.


2. Konto, profil og kommunikasjon


2.1 Brukerregistrering

Når du oppretter en brukerkonto i Applikasjonen og Memento Portalen, må du først registrere fullt navn, e-postadresse, passord og telefonnummer. Når du har registrert telefonnummeret ditt, vil du motta en bekreftelseskode på SMS. For å fortsette registreringen må du fylle ut bekreftelseskoden. Du vil kunne logge på programmet etter at du har bekreftet e-postadressen din. E-postadressen din vil være brukernavnet ditt i programmet. Etter din første pålogging må du også registrere informasjon om betalingsdetaljer (forespurt når du foretar en bestilling).

Brukere kan velge å legge til følgende tilleggsinformasjon i Applikasjonen; bostedsadresse, mål (f.eks. vektnedgang, sosialisering, rehabilitering etc.), preferanser (f.eks. styrketrening, kondisjonstrening, yoga osv.), nåværende aktivitetsnivå per uke (f.eks. 1, 2-3 osv.), nåværende treningsnivå (f.eks. utrent, trent osv.), favorittaktivitetssted (vil bli brukt i kartposisjonering i søk), profilbilde, andre bilder enn profilbilde (bakgrunnsbilde osv.).

Du er ansvarlig for å registrere korrekt, nøyaktig, lovlig og fullstendig informasjon, og du må forplikte deg til å holde informasjonen din oppdatert til enhver tid. Du kan ikke registrere deg med en e-postadresse som ikke er din, i navnet til en annen person eller juridisk enhet.

Brukernavnet og passordet er strengt personlig informasjon. Det er ditt ansvar å oppbevare passordet ditt og sørge for at passordet ditt på ingen tid blir gjort tilgjengelig for tredjeparter. Du er ansvarlig for enhver bruk av kontoen din, med det eneste unntaket i tilfeller der vi er direkte ansvarlige for at andre får uautorisert tilgang til kontoen din.

Manglende overholdelse av denne bestemmelsen kan utgjøre et vesentlig brudd på Avtalen, som kan resultere i en umiddelbar avslutning av kontoen din i Applikasjonen og Memento Portalen.

 

2.2 Aksept av vilkårene i Avtalen
Etter at du har valgt å registrere deg som en Bruker, må du lese og akseptere vilkårene i denne Avtalen.

 

2.3 Brukerprofil
Brukerprofilen din består av ditt fulle navn, profilbilde og all registrert tilleggsinformasjon. Hele profilen din er ikke offentlig og kan ikke sees av andre Brukere som får tilgang til Applikasjonen.

Ditt for- og etternavn og profilbilde vil være synlig for andre Brukere i venne- og gruppefunksjonene, chatter og bruker-til-bruker interaksjoner. Memento Leverandører har tilgang til å se profilen din når en booking forespørsel er sendt.

 

2.4 Grupper
Som bruker kan du opprette offentlige og private grupper. Du kan legge til et navn på gruppen, et gruppebilde, beskrivelse av gruppen og kategorien (profesjonell, organisasjon, venner/sosial/generell aktivitet, fritid, idrettslag, sport og trening). Som administrator for gruppen kan du invitere medlemmer til gruppen, slette og blokkere brukere og innlegg.

Du kan også bli med i grupper basert på forskjellige kategorier. For å få tilgang til en privat gruppe, trenger du godkjenning fra gruppeadministratoren(e). Du får tilgang til offentlige grupper ved å klikke «bli med» i den offentlige gruppen.

Som medlem av en gruppe kan du legge til innlegg med informasjon og bilder som er synlige for alle de andre gruppemedlemmene. De andre medlemmene kan kommentere innlegget ditt, og du kan kommentere innlegg fra andre gruppemedlemmer. Du kan se navnet og tittelen på de andre medlemmene i gruppen og hvem som er gruppens administrator(er). Du kan når som helst forlate gruppen.

 

r

I venneseksjonen i Applikasjonen får du en oversikt over foreslåtte venner, eksisterende venner og forespørsler fra Brukere og Memento Leverandører som ønsker å bli din venn.

Under foreslåtte venner finner du andre Brukere og Memento Leverandører i ditt geografiske område. Brukere og Memento Leverandører som har innstillinger og preferanser som ligner dine preferanser, kommer automatisk først i rekken av forslag. Du har muligheten mellom å bla bort venneforslaget eller legge den foreslåtte personen til som din venn. For å bli venner må den andre Brukeren eller Memento Leverandøren godta venneforespørselen din.

Du kan også administrere innstillingene dine basert på profilrolle, mål, treningstype, nivå, aktiviteter per uke, nivået til Memento Trenere og evaluering. Innstillingene dine vil påvirke søkeresultatene dine, og Brukere og Memento Leverandører som samsvarer med innstillingene dine, kommer først på rekken.

Enhver bruker eller Memento Leverandør kan bli din venn. Under søkefunksjonen kan du søke mellom Brukere og Memento Leverandører ved å bl.a. eller skrive inn bokstaver.

 

2.6 Chat
Under chat-delen i Applikasjonen og Memento Portalen kan du kommunisere med Brukere, Memento Leverandører og venner i en privat chat eller i en gruppechat. Du kan opprette gruppechatter, invitere vennene dine, legge til gruppeinformasjon og et bilde. Du kan når som helst forlate og slette gruppechatten, noe som betyr at all informasjon om chatten og som deles i chatten, blir slettet fra Applikasjonen eller Memento Portalen.

Vi oppfordrer deg til ikke å dele informasjon om din helse eller annen informasjon som anses som sensitiv informasjon, med mindre denne informasjonen er viktig for utførelsen av den akutelle Økten eller Aktiviteten. Memento Leverandøren som mottar informasjonen din, er ansvarlig for å håndtere informasjonen din på en sikker måte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

 

2.7 Sletting av din konto
Du kan når som helst slette din egen konto, og det er ingen varslingsfrister for å gjøre det. Vi forbeholder oss retten til å slette kontoen din hvis den har vært inaktiv i mer enn 365 dager. Varsel vil bli gitt 14 dager før sletting.

Sletting av kontoen din vil ikke si opp betalingsforpliktelsene som beskrevet i avsnitt 3.

 

3. Booking, betaling og kansellering

 

3.1 Deltakelse på Aktiviteter
Du kan bli med på Aktiviteter som er tilgjengelige i Aktivitetsdelen. Du kan også bli invitert til Aktiviteter av Aktivitetspartnere eller andre Brukere. Du velger selv om du vil godta eller avslå invitasjonen.

3.2 Bookingforespørsler og bekreftelse

Du kan forespørre booking av Økter og Aktiviteter basert på forskjellige alternativer. Etter å ha valgt mellom de forskjellige alternativene og bekreftet din forespørsel, vil Memento Treneren eller Aktivitetspartneren motta bookingforespørselen din.

Etter at du har sendt forespørselen din, kan du og Memento Leverandøren kommunisere i chatten, og Memento Leverandøren kan enten godta eller redigere bookingforespørselen. Du velger selv om du vil godta endringene, eller komme med et mottilbud.

Når du har sendt en bestillingsforespørsel for en Økt eller Aktivitet, eller godtatt en invitasjon til en Aktivitet eller klikket delta på en offentlig Aktivitet, er dette en bekreftelse og en bindende handling, og du blir belastet i henhold til gjeldende priser for Økten eller Aktiviteten, med mindre Økten eller Aktiviteten blir kansellert før avbestillingsperioden, i henhold til avbestillingsreglene som beskrevet i avsnitt 3.5, eller hvis Økten eller Aktiviteten automatisk blir kansellert i henhold til avsnitt 3.6.

Brukere som booker en Økt, forespør eller slutter seg til en Aktivitet, autoriserer Memento Leverandøren for den angitte Økten eller Aktiviteten, til å kontakte Brukeren om Økten eller Aktiviteten i chatfunksjonen i Applikasjonen. Memento Trenere eller Aktivitetspartnere som mottar en bookingforespørsel for Økt eller Aktivitet, eller som har opprettet en Aktivitet, autoriserer Brukeren som har sendt forspørselen om Økten eller Aktiviteten eller som har akseptert invitasjonen til en Aktivitet eller klikket delta på Aktiviteten, til å kontakte Memento Leverandøren om den valgte Økten eller Aktiviteten i chatfunksjonen.

Når Økten eller Aktiviteten er fullført, vil betaling bli foretatt og anmeldelser/kommentarer kan legges til av begge parter. Anmeldelsene gitt av deg er synlige for publikum og den spesifikke Memento Leverandøren. Rangeringene gitt av Memento Leverandøren til Brukeren er bare synlige for Brukeren og andre Memento Leverandører.

 

3.3 Betalingstjeneste
Betalingstjenesten «Stripe» i Applikasjonen er levert av Stripe Inc. Når du gjennomfører en betaling gjennom Stripe, godtar du brukervilkårene til Stripe og deres policyer, for eksempel deres personvernerklæring. Du kan bruke Stripe ved å logge på din eksisterende Stripe-konto, registrere en ny konto eller fortsette betalingen uten konto.


3.4 Kanselleringsregler

Du kan kansellere alle Økter eller Aktiviteter som er booket gjennom Applikasjonen via din kalender eller via «planlegg»-funksjonen på startskjermen.

Hvis du kansellerer en Økt senest 24 timer før den planlagte Økten, blir det ikke trukket noe gebyr fra betalingskontoen din. Hvis du avbestiller en Økt senere enn 24 timer etter den planlagte Økten, blir du belastet hele beløpet for Økten som er booket.

Hvis du kansellerer en Aktivitet senest 2 timer før den planlagte Aktiviteten, blir det ikke trukket noe gebyr fra betalingskontoen din. Hvis du kansellerer en Aktivitet senere enn 2 timer før den planlagte Aktiviteten, blir du belastet hele beløpet for den planlagte Aktiviteten.

Alle kanselleringer fra Memento Leverandører må skje senest 24 timer før tiden for Økten eller Aktiviteten. Hvis en Økt eller Aktivitet blir kansellert senere enn 24 timer før den planlagte Økten eller Aktiviteten, vil du bli varslet via Applikasjonen eller via e-post. Memento Leverandøren vil bli merket på profilen for alle kanselleringer.


3.5 Automatisk kansellering

Applikasjonen har et automatisk kanselleringssystem. Når en Memento Leverandør er booket for en en-mot-en, duo eller gruppeøkt eller en Aktivitet, er det flere systemer på plass.

Økter

 1. Hvis Memento Treneren ikke har godkjent økten før 24-timersfristen, blir Økten automatisk kansellert.
 2. Hvis en eller flere Brukere ikke har godtatt en duo- eller gruppeøkt før 24 timers fristen og/eller minimum antall deltakere ikke er nådd, blir den automatisk kansellert.
 3. Hvis som Økt er booket på samme dag som datoen for Økten;
  a) Hvis Memento Treneren ikke har godkjent Økten senest 2 timer før den starter, blir den automatisk kansellert.
  b) Hvis en eller flere Brukere ikke har godtatt en duo eller gruppeseanse før fristen på 2 timer og/eller minimum antall deltakere ikke er nådd, blir den automatisk kansellert.

 

Aktiviteter

 1. Hvis Aktivitetspartneren ikke har godkjent Aktiviteten før fristen på 6 timer, blir Aktiviteten automatisk kansellert.
 2. Hvis minimum antall deltakere i en Aktivitet ikke nås innen 2 timers fristen, blir den automatisk kansellert.

Avbestillingssystemet er på plass for å beskytte både Memento Leverandøren og Brukeren mot unødvendig oppmøte eller minimere potensielt tap på grunn av akutt kansellerte Økter.


3.6 Avbrytelse av Økt eller Aktivitet med "SOS"-funksjonen

Brukere og Memento Leverandører kan avbryte Økten eller Aktiviteten ved å bruke «SOS»-funksjonen i Applikasjonen. Ved å bruke «SOS»-funksjonen blir Økten eller Aktiviteten suspendert og kan ikke gjenopptas. Denne handlingen kan ikke angres. «SOS»-funksjonen er på plass for å beskytte begge deltakerne i en Økt eller Aktivitet mot uønskede hendelser.

Ved å bruke «SOS»-funksjonen forblir betalingen frosset på brukerkontoen inntil hendelsen har blitt undersøkt av oss. Personen som aktiverer «SOS»-funksjonen vil kunne rapportere deltakerne i Økten eller Aktiviteten. Etter at klagen er undersøkt, kan vi utføre en refusjon eller sende pengene til Memento Treneren eller Aktivitetspartneren dersom klagen blir avvist.

«SOS»-funksjonen skal bare brukes hvis en av følgende hendelser oppstår;

1) Seksuelle overgrep

2) Fysiske overgrep

3) Verbale overgrep

4) Psykiske overgrep

5) Hygieniske årsaker

6) Den andre personen møtte ikke opp på Økten eller Aktiviteten

7) Akutt sykdom

 

4. Memento Portal


4.1 Introduksjon

Memento U tilbyr en portal («Memento Portalen») hvor du kan se treningsvideoer eller finne eller lage treningsprogrammet ditt med Premium abonnementet. Du kan også tilby dine tjenester som Memento Trener eller Aktivitetspartner.

Du kan gå inn på Memento Portalen gjennom Applikasjonen, og du blir deretter omdirigert til mementoportal.com. Du kan også gå inn på Memento Portalen direkte gjennom mementoportal.com og surfe på nettstedet som besøkende. Når du går inn på mementoportal.com kan du logge inn ved å bruke din eksisterende brukerkonto i Applikasjonen eller registrere som en Bruker, Memento Trener eller Aktivitetspartner.


4.2 UTV og abonnementer

Memento U tilbyr forskjellige treningsvideoer distribuert av oss. For å se videoene må du logge deg på din eksisterende brukerprofil eller opprette en konto og kjøpe et abonnement.

Når du kjøper et abonnement, kan du velge mellom;

1) UTV standard

2) UTV pluss

3) Memento premium

Alle abonnementer kan avsluttes når som helst, med umiddelbar virkning.


4.3 Adminpanelet

Det er kun Memento Leverandører som kan logge seg på kontoen sin via adminpanelet.

 

5. PAI Health Technology

5.1 Introduksjon
Applikasjonen er integrert mot teknologien til PAI Health Inc. Den innovative teknologien til PAI samler inn data fra Brukernes pulsklokke eller informasjon loggført manuelt av Brukeren, for å spore Brukerens aktivitetsnivåer og for å gi dem en PAI score, gi Brukerne mulighet til å følge med på deres fremgang, estimere deres fitness alder og deres VO2 max.


5.2 Pulsklokke og aktivitetssporing

Hvis du bruker en pulsklokke som er koblet til Applikasjonen, vil Memento U motta og samle informasjon fra leverandøren av pulsklokken, om hvilepulsen din, aktiviteter som utføres og tiden som brukes i de forskjellige pulssonene.

Du kan koble fra enheten som er koblet til Applikasjonen og koble til en annen tilgjengelig enhet. Ved å koble til en ny enhet, vil den forrige enheten automatisk koble fra.


5.3 Manuell loggføring av aktivitet

Du kan også loggføre dine aktiviteter manuelt. Du bestemmer hvor ofte du vil loggføre dine aktiviteter. Vær oppmerksom på at nøyaktigheten av kalkuleringene vil bli påvirket av dine loggføringer.


5.4 PAI score, fitness alder og VO2 max

Basert på anonymisert informasjon om Brukeren og informasjonen om aktiviteten til Brukeren, lar PAI teknologien oss beregne en PAI score, fitness alder og VO2 max.


5.5 Deling av resultater

Hvis du vil, kan du dele resultatene dine, inkludert PAI scoren din, fitness alderen og din VO2 max med gruppene dine. Resultatene vil bare være synlige for gruppen hvis du velger å dele informasjonen. Du kan også slette den delte informasjonen, slik at den ikke lenger er tilgjengelig for gruppen din.


5.6 Dine instillinger

Du kan når som helst endre innstillingen din for PAI og dele resultatene dine. Du kan koble deg helt fra PAI Health Technology.

 

 

6. Memento Bedriftsportal

6.1 Introduksjon
Memento U tilbyr en bedriftsportal («Memento Bedriftsportalen») for selskaper som ønsker å engasjere sine ansatte i morsomme aktiviteter og inspirere til en mer aktiv livsstil. Memento Bedriftsportalen er tilgjengelig på lisensbasis, som inkluderer et UTV abonnement, et administrasjonspanel og PAI statistikkverktøy.

 

6.2 Bedriftsbruker
Bedriftsbrukeren kan legge til e-postadressene til de ansatte som ønsker å bruke Applikasjonen og bli koblet til Memento Bedriftsportalen. Ved å legge til en e-postadresse, vil den ansatte motta en invitasjon til å bruke Applikasjonen og dele informasjonen sin med Bedriftsbrukeren.

Bedriftsbrukeren kan administrere ansatte, grupper og Aktiviteter. Ansatt Brukere, grupper og Aktiviteter kan legges til og fjernes av Bedriftsbrukeren.

Bedriftsbrukeren får tilgang til sitt eget bedriftsdashboard, hvor bedriften har tilgang til en oversikt over ansatte, bedriftsgrupper og Aktiviteter, og PAI score statistikk, basert på preferansene til Ansatt Brukerne.


6.3 Aktiviteter og grupper

Ansatt Brukere kan dele informasjon, resultater og samhandle med medarbeidere i bedriftsgrupper opprettet av bedriften og delta i Aktiviteter med andre Ansatt Brukere, som arrangeres av bedriften.

 

6.4 Ansatt Brukere
Ansatte vil motta en invitasjon til å bruke Applikasjonen fra Bedriftsbrukeren, og de kan godta eller avslå invitasjonen og bestemme hvilken informasjon de deler med Bedriftsbrukeren.

Ansatt Brukere kan delta i Aktiviteter, dele sine meninger, resultater og samhandle med andre Ansatt Brukere i bedriftsgruppen(e), avhengig av innstillingene til Ansatt Brukeren.

Som Ansatt Bruker kan du administrere hvilken informasjon du deler i delingssenteret på profilen din, og velge bort å dele PAI data, kontaktinformasjon og profilbilde med Bedriftsbrukeren.

Du kan også velge å koble profilen din helt fra Memento Bedriftsportalen og det å dele informasjonen din med Bedriftsbrukeren. Ved å trykke på "koble fra"-knappen vil ikke Bedriftsbrukeren du er koblet til, lenger ha tilgang til informasjonen din. Å koble fra er en permanent handling som ikke kan reverseres.

Før du kobler fra, får du muligheten til å koble din private profil til UTV. Ved å koble fra vil du fortsatt ha din private profil og kunne bruke Applikasjonen som en vanlig bruker, men du mister tilgangen til et UTV abonnement.

 

6.5 PAI Health og statistikk
PAI statistikkverktøyet lar Bedriftsbrukere observere den beregnede gjennomsnittlige PAI scoren, basert på en angitt tidsperiode og innsamlet anonymisert informasjon om Ansatt Brukerne som har godtatt PAI funksjonalitet og deling.

 

7. Programvare, lisens og eiendomsrett

7.1 Programvarelisens
Du får ved installering av Applikasjonen, en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tilbakekallelig rett til å bruke Applikasjonen i dens nåværende og fremtidige versjoner, i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen.

 

7.2 Innhold
Alt innhold tilgjengelig på eller gjennom Memento Plattformen, inkludert, uten begrensning, tekst, merker, fotografier, dokumenter, grafikk, lyd, videoer, logoer, ikoner, bilder, medier, data, diagrammer, kart, programvare og annen informasjon og materialideer, forslag , konsepter, materialer, arbeider og leveranser (samlet sett "Innholdet"), tjenester eller funksjoner i Memento Plattformen, og ethvert annet aspekt av Memento Plattformen, er med mindre det er eiet av en tredjepart, under eierskapet til Memento U. Du samtykker i at du vil ikke bruke Innholdet på annet vis enn det som er tillatt her, uten Memento Us skriftlige forhåndssamtykke. Memento U kan når som helst gjøre endringer i alt Innhold.

 

7.3 Immaterielle rettigheter
Du erkjenner og godtar at, mellom Memento U og deg, alle rettigheter til Memento Plattformen og enhver relatert nåværende og fremtidig funksjonalitet, inkludert, uten begrensning, alle patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter, oppfinnelser, kunnskap og andre immaterielle rettigheter, eies utelukkende av Memento U.

(a) Opphavsrett: Alt innhold (annet enn Brukerinnhold) er opphavsretten til og eiendommen til Memento U, dets lisensgivere, relaterte enheter eller innholdsleverandører og er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett. Annet enn med hensyn til ditt eget brukerinnhold, godtar du ikke å kopiere, modifisere, distribuere, overføre, publisere på nytt, selge, videreselge eller utnytte, for ethvert formål, noen av applikasjonene, inkludert, uten begrensning, innholdet annet enn uttrykkelig skriftlig godkjent av Memento U.

(b) Varemerker: Varemerker, servicemerker, logoer, slagord og handelsnavn som brukes på Memento Plattformen eies av Memento U, dets lisensgivere relaterte enheter eller innholdsleverandører. Tredjeparts varemerker som refereres til på Memento Plattformen utgjør ikke eller innebærer tilknytning til, godkjenning eller anbefaling av Memento U fra de respektive varemerkeeierne.

 

8. Personvern

Ved å bruke Nettstedene blir dine personlige data innsamlet og behandlet i henhold til våre retningslinjer for personvern. Vennligst les vår personvernerklæring.

 

9. Akseptabel bruk av Nettstedene og opptreden

 

9.1 Akseptabel bruk og opptreden
Du forplikter deg til å sikre at Nettstedene bare brukes slik de er forespeilet av oss eller etter deres formålene og i henhold til denne Avtalen. Du godtar å ikke utføre noen av følgende handlinger;

 1. bruke Nettstedene på en måte som bryter lov, forskrift eller myndighetspålegg;
 2. bruke Nettstedene, delta i en Økt eller Aktivitet, til andre formål enn det vi har forespeilet eller som er naturlig for den spesifikke konteksten;
 3. bruke, delta eller bidra til bruk av narkotika;
 4. skape inntekter som ikke rapporteres som skattepliktig eller regulert inntekt til din bedrift eller/og deg selv som person, og dermed bryter lov eller forskrifter;
 5. prøve å få uautorisert tilgang til eller forstyrre enhver tjeneste, enhet, data, konto eller nettverk ved bruk av Nettstedene;
 6. delta i enhver form for hacking, manipulering, modifisering, endring, dekompilering, demontering eller reversering av programvaren til Nettstedene;
 7. sende virus eller annen ondsinnet kode;
 8. rekruttere eller på annen måte be noen bruker om å bli med tredjeparts tjenester eller nettsteder, eller å delta i kommersielle aktiviteter som er konkurransedyktige mot Memento U, dette inkluderer også andre tredjepartsleverandører, som ikke er direkte konkurrenter til Memento U, uten vår forhånds skriftlige godkjenning;
 9. bruke Nettstedene på en måte som kan skade Memento U eller forringe andres bruk av de;
 10. bruke Nettstedene eller handle på en hvilken som helst måte eller situasjon relatert til en Økt eller Aktivitet som kan føre til død eller alvorlig personskade av noen personer, eller til alvorlig fysisk eller miljøskade;
 11. overføre noe som er ulovlig, krenkende, trakasserende, omdømmeskadelig, pornografisk, usømmelig, uanstendig, hatefullt, rasistisk eller på annen måte støtende;
 12. forfølge, trakassere, ærekrenke, true eller skade et annet individ;
 13. vise noe form for respektløs, upassende eller ulovlig oppførsel når som helst under eller relatert til en Økt eller Aktivitet;
 14. skape et falskt inntrykk av at du er godkjent av, samarbeider med eller handler på vegne av eller til fordel for Memento U;
 15. etterligne eller fremstille feilaktig din identitet eller din tilknytning til noen person eller enhet;
 16. sende uoppfordret eller uautorisert reklame eller kommersiell kommunikasjon;
 17. planlegge en Økt eller Aktivitet med en Memento Leverandør som du ble introdusert for gjennom Memento Plattformen;
 18. betale Memento Leverandøren på annen måte enn betalingsmåten som er inkludert i Memento Plattformen;
 19. kontakte en Memento Leverandør av andre grunner enn årsaker som gjelder en Økt eller Aktivitet som er booket eller planlagt;
 20. registrere deg for mer enn én konto, registrere deg for en konto på vegne av en annen person enn deg selv, eller overføre kontoen til en annen part uten vårt samtykke;
 21. innsamle informasjon om andre, inkludert, uten begrensning, e-postadresser eller annen kontaktinformasjon, uten deres samtykke;
 22. forårsake, forsvare, oppmuntre eller hjelpe en tredjepart med å gjøre noe av det foregående.

 

9.2 Brudd på vilkårene
Brudd på vilkårene i avsnitt 9.1 kan føre til umiddelbar heving av denne Avtalen, suspensjon av kontoen din og kansellering av en planlagt Økt eller Aktivitet. Vi vil suspendere kontoen din bare i den grad det er nødvendig. Med mindre vi tror at en umiddelbar suspensjon er nødvendig, gir vi rimelig varsel før du avslutter kontoen din.

Ved mistanke om brudd på vilkårene i avsnitt 9.1 nr. III, kan Memento U be om en narkotikatest i samarbeid med helsepersonell. Memento U har nulltoleranse når det gjelder bruk av narkotika.

 

9.3 Brukerinnhold
Programmet kan inneholde funksjoner som lar deg sende informasjon, materiale, e-post og andre typer meldinger til Memento U eller til andre Brukere av Memento Plattformen, opprette en profil i forbindelse med kontoen din tilgjengelig for Memento Leverandøren eller andre Brukere, legge til anmeldelser, meninger, biografisk informasjon og annet innhold som andre kan ha tilgang til eller se, eller å gjøre annen informasjon eller materiale tilgjengelig på eller gjennom Memento Plattformen ("Brukerinnhold").

Du beholder rettighetene du har til ditt Brukerinnhold. Alt Brukerinnhold som er gjort tilgjengelig i Memento Plattformen av deg, er ditt ansvar. Bruk av Brukerinnhold gjøres helt på egen risiko.

Du garanterer at Brukerinnholdet ditt ikke bryter gjeldende lov eller krenker andres rettigheter, eller krever tredjeparts utgivelser eller betaling til tredjepart, er skadelig, truende, krenkende, trakasserende, hatefullt, rasemessig eller på annen måte støtende eller diskriminerende, uanstendig, pornografisk, voldelig, ærekrenkende, injurierende eller påtrengende mot andres personvern- eller opphavsrettigheter, krenker noen parts forretningshemmeligheter eller intellektuelle eiendomsrettigheter, eller inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å ødelegge, avbryte eller på annen måte begrense funksjonaliteten til ethvert produkt.

Memento U forbeholder seg retten til å redigere, blokkere eller fjerne Brukerinnhold hvis Brukerinnholdet ikke er i samsvar med bestemmelsen i dette punkt 9.3.

 

10. Garantier, ansvar og ansvarsbegrensninger

 

10.1 Garantier og ansvar
Memento Plattformen leveres "som den er" uten garanti angående tilgjengeligheten av Brukere, Memento Leverandører eller andre tredjepartsleverandører i Applikasjonen og Memento Portalen, med unntak av det som følger av lov.

For å fungere tilstrekkelig inneholder Memento Plattformen visse tredjepartstjenester. Du erkjenner at ytterligere vilkår og betingelser kan gjelde for disse tredjepartstjenestene, selv om slike vilkår og betingelser ikke er en del av denne Avtalen, og vi ikke har noe ansvar knyttet til slike tredjepartstjenester.

Du er ansvarlig for bruken av Nettstedene, inkludert valg og/eller bruk av tilgjengelige innstillinger. Du har eneansvaret for å sikre at din bruk av Memento Plattformen er i samsvar med gjeldende lov i din jurisdiksjon.

Din deltakelse i en Økt eller Aktivitet er på egen risiko. Du forstår at Memento U ikke er en part i noen Økt eller Aktivitet mellom Brukere og Memento Leverandører. Memento U gir ingen garantier for sikkerhet eller egnethet for noen Økt eller Aktivitet.

Du forstår og godtar at Memento Leverandører eller andre tredjepartsleverandører i Memento Plattformen ikke er ansatte, agenter, joint ventures eller partnere til Memento U. Vi garanterer ikke for noen Memento Leverandørs eller Brukeres oppførsel. Vi tilbyr utelukkende en tjeneste for Brukere, Memento Leverandør og andre tredjepartsleverandører for å komme i kontakt med hverandre. Memento Leverandører, andre tredjepartsleverandører og Brukere handler utelukkende på egne vegne og ikke på vegne av Memento U.

Memento U gir ingen erklæringer eller garantier vedrørende noen Memento Leverandør eller andre tredjepartsprodukter eller tredjepartstjenester, som kan bli brukt i Øktene eller Aktivitetene eller tilbudt til Brukerne, kvaliteten, tidspunktet, lovligheten eller andre aspekter av tjenestene eller produkt som annonseres, tilbys eller leveres av Memento Leverandører eller andre tredjepartsleverandører. Du forstår og godtar at Memento Leverandører ikke er en erstatning for medisinsk hjelp dersom medisinsk hjelp er nødvendig.

 

10.2 Ansvarsbegrensning
Vårt ansvar er begrenset til levering av Nettstedene. Memento U er under ingen omstendigheter ansvarlig for personskade eller andre indirekte tap eller skader som skyldes bruk av Nettstedene. Du kan ikke gjøre gjeldende annet ansvar eller andre rettigheter til kompensasjon enn de som er angitt i denne bestemmelsen.

Indirekte tap og skade inkluderer avbruddstap, mangel på forventede besparelser, tap av inntjening eller fortjeneste, tap påført av tredjeparter, tap som følge av at en avtale med en tredjepart blir annullert eller endret, samt andre kommersielle eller økonomiske tap, tap av data, tap av datatid eller driftstap.

Vårt ansvar for skader eller tap, uavhengig av årsak og uansett om det refererer til kontraktsbrudd eller skadevoldende oppførsel, skal være begrenset til dine direkte og dokumenterte tap. Total kompensasjon skal ikke overstige beløpet du har betalt til oss de siste 6 månedene. Grensen for indirekte tap gjelder også der vi har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike tap eller at slike skader kan oppstå.

 

11. Mislighold av Avtalen og tvisteløsning

 

11.1 Mislighold og heving
I tilfelle du misligholder Avtalen, kan vi sette begrensninger på kontoen din, inkludert å suspendere kontoen din så lenge vi ser det nødvendig.

I tilfelle av et vesentlig brudd på Avtalen, kan vi si opp Avtalen med umiddelbar virkning. Ved slik avslutning vil kontoen din bli slettet.

Memento U kan etterforske brudd på vilkårene i Avtalen. Vi kan involvere og samarbeide med offentlige myndigheter for å forfølge Brukere som mistenkes for eller som bryter med vilkår i Avtalen og kriminelle forhold.

11.2 Henvendelser og klager

Hvis du er misfornøyd eller har problemer med Nettstedene, rådes du til å kontakte vår kundeservice på support@mementonetwork.com.

Memento U vil håndtere henvendelsen din innen rimelig tid. Hvis du vil sende inn en klage angående Nettstedene, mislighold av vårt ansvar eller andre avvik fra dine forventninger, og du derfor ønsker å sende inn et krav, må du spesifisere klagen skriftlig innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget det aktuelle problemet.

Vennligst inkluder følgende e-postadresse når du sender inn klagen din: feedback@mementonetwork.com

11.3 Lovvalg og verneting

Denne Avtalen skal tolkes i samsvar med og være underlagt norsk lovgivning.

I tilfelle uenigheter eller tvister mellom Memento U og deg, må partene delta i et meklingsmøte før en rettslig behandling. Hvis mekling mislykkes, kan partene løse tvisten for domstolen.

Ved uløste tvister, skal tvisten løses for norske domstoler. Sør-Trøndelag tingrett vedtas som rette verneting.