Recent blog post image
Anders Revdal
jun 05/2023

Fysisk aktivitet bedrer arbeidsmiljøet

Regelmessig fysisk aktivitet har en rekke gunstige helseeffekter for hver enkelt av oss. Arbeidsgivere som legger til rette for aktivitet for sine arbeidstakere, kan samtidig styrke fellesskapsfølelsen og løfte humøret i sin bedrift.

Mange vet at fysisk aktivitet og trening reduserer faren for hjerte- og karsykdommer (1), diabetes (2) og flere kreftformer (3). En god del er også klar over at regelmessig aktivitet gir bedre livskvalitet (4) og økt selvfølelse (5), og at det kan redusere symptomer på depresjon (6).

Det færre kanskje vet, er at arbeidsgivere som legger til rette for at ansatte er fysisk aktive, kan hjelpe sin egen bedrift til et verdifullt løft i arbeidsmiljø og mental helse.

Trening med jobben bedrer psyken

Mye av forskningen som ser på effekten av at arbeidsgiver stimulerer ansatte til fysisk aktivitet, tar for seg organiserte treningstilbud på arbeidsplassen i arbeidstida. Det er godt dokumentert at slike tilbud kan redusere muskel- og skjelettsmerter, forbedre kondisjonen og redusere risikoen for livsstilssykdommer blant de ansatte. (7).

Mye tyder imidlertid også på slik tilrettelagt trening for arbeidere gir en rekke psykiske helseeffekter. I én oppsummeringsstudie beskriver forskerne blant annet hvordan trening på jobb kan øke livskvalitet og humør (7), mens en annen litteraturgjennomgang viser til studier som finner redusert nivå av stress og færre symptomer på depresjon blant ansatte som har fått trene regelmessig i løpet av arbeidsdagen (8).

Blant annet viser én høykvalitetsstudie 37 % lavere stress-score og 26 % lavere depresjons-score i gruppa som har trent på jobb (9). Disse funnene er oppløftende, all den tid vi vet at jobbrelaterte stressfaktorer er hovedårsaken til stress hos mange arbeidstakere.
AdobeStock_273165811-min (1)

Bedre psykososialt arbeidsmiljø

Resultatene fra disse studiene gir grunn til å tro at arbeidsgivere som stimulerer sine ansatte til å være fysisk aktive – både i arbeidstida og på fritida – samtidig bidrar til bedre arbeidsmiljø i bedriften.

I 2019 satte ei gruppe danske forskere seg mål om å finne ut om denne hypotesen holder vann. De samlet alle studiene som har undersøkt hvordan tilrettelagt trening på arbeidsplassen påvirker arbeidstakernes mentale helse og det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriften.

Resultatene var som man kunne forvente: Ingen studier viste en negativ effekt av fysisk aktivitet. Åtte av 20 studier viste gunstig effekt på mentale helsefaktorer som nervøsitet, utmattelse, stress og entusiasme. Og minst like viktig: Fire av ni studier viste at ulike typer trening forbedrer arbeidsmiljøet på ett eller flere områder (10).

Mer vennlige, sosiale og tilfredse arbeidstakere

I en stor japansk bedrift fikk ei gruppe arbeidere tilbud om ti minutter variert trening tre arbeidsdager hver uke. Etter 10 uker hadde det daglige aktivitetsnivået til deltakerne økt, og de hadde økt mengden aktivitet med både moderat og høy intensitet mer enn arbeiderne som ikke fikk tilrettelagt trening (11).

Aktiviteten gav ringvirkninger for den fysiske og mentale helsa til arbeiderne, og også for miljøet på arbeidsplassen. Treningsgruppa oppgav blant annet at de var mindre utmattet og i stand til å arbeide mer intensivt etter treningsperioden enn de hadde vært før studien startet. I tillegg utviste de større grad av vennlighet overfor andre, opplevde mindre mellommenneskelig stress på jobb, og var mer tilfredse både på jobb og fritida (11).

To studier fra Danmark kommer til noenlunde samme konklusjon. I den ene av dem førte ti uker med tilrettelagt trening på jobb til mer livsglede blant arbeiderne og et bedre sosialt miljø på arbeidsplassen (12). I den andre resulterte trening sammen med kolleger til sterkere sosiale bånd blant grupper av ansatte som jobbet tett sammen, og effekten var større enn å være fysisk aktiv på egen hånd (13).

Din bedrift + Memento = bedre arbeidsmiljø

Når vi vet at alle disse studiene har basert seg på enkel, standardisert og nokså kortvarig fysisk aktivitet på arbeidsplassen, er det lett å forestille seg at effekten kan bli enda større med et mer helhetlig, langsiktig opplegg med individbasert oppfølging.

Memento tilbyr bedrifter mulighet til å organisere fellestreninger, lystbetonte utfordringer og profesjonell treningshjelp til sine ansatte, uavhengig av om dette skjer i arbeidstida eller utenom. I tillegg får bedriftene mulighet til å følge opp ansattes aktivitetsnivå ut fra hver enkelt arbeidstakers individuelle målsetninger og forutsetninger.

Derfor hevder vi også at arbeidsgivere som benytter seg av Mementos tilbud, slår et slag for økt trivsel og lavere spenningsnivå blant sine medarbeidere. Som bedriftskunde i Memento er du med på å bedre den mentale helsa til dine ansatte og å styrke arbeidsmiljøet i din bedrift.

Referanseliste
 1. Li, J., & Siegrist, J. (2012). Physical activity and risk of cardiovascular disease—a meta-analysis of prospective cohort studiesInternational journal of environmental research and public health9(2), 391-407.
 2. Aune, D., Norat, T., Leitzmann, M., Tonstad, S., & Vatten, L. J. (2015). Physical activity and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose–response meta-analysisEuropean journal of epidemiology30(7), 529-542.
 3. Moore, S. C., Lee, I. M., Weiderpass, E., Campbell, P. T., Sampson, J. N., Kitahara, C. M., ... & Patel, A. V. (2016). Association of leisure-time physical activity with risk of 26 types of cancer in 1.44 million adultsJAMA internal medicine176(6), 816-825.
 4. Gillison, F. B., Skevington, S. M., Sato, A., Standage, M., & Evangelidou, S. (2009). The effects of exercise interventions on quality of life in clinical and healthy populations; a meta-analysisSocial science & medicine68(9), 1700-1710.
 5. Spence, J. C., McGannon, K. R., & Poon, P. (2005). The effect of exercise on global self-esteem: A quantitative reviewJournal of sport and exercise psychology27(3), 311-334.
 6. Conn, V. S. (2010). Depressive symptom outcomes of physical activity interventions: meta-analysis findingsAnnals of behavioral Medicine39(2), 128-138.
 7. Conn, V. S., Hafdahl, A. R., Cooper, P. S., Brown, L. M., & Lusk, S. L. (2009). Meta-analysis of workplace physical activity interventionsAmerican journal of preventive medicine37(4), 330-339.
 8. Chu, A. H. Y., Koh, D., Moy, F. M., & Müller-Riemenschneider, F. (2014). Do workplace physical activity interventions improve mental health outcomes?Occupational Medicine64(4), 235-245.
 9. Atlantis, E., Chow, C. M., Kirby, A., & Singh, M. F. (2004). An effective exercise-based intervention for improving mental health and quality of life measures: a randomized controlled trialPreventive medicine39(2), 424-434.
 10. Sköld, M. B., Bayattork, M., Andersen, L. L., & Schlünssen, V. (2019). Psychosocial effects of workplace exercise–A systematic reviewScandinavian journal of work, environment & health45(6), 533-545.
 11. Michishita, R., Jiang, Y., Ariyoshi, D., Yoshida, M., Moriyama, H., & Yamato, H. (2016). The practice of active rest by workplace units improves personal relationships, mental health, and physical activity among workersJournal of occupational health, 16-0182.
 12. Andersen, L. L., Persson, R., Jakobsen, M. D., & Sundstrup, E. (2017). Psychosocial effects of workplace physical exercise among workers with chronic pain: randomized controlled trialMedicine96(1).
 13. Andersen, L. L., Poulsen, O. M., Sundstrup, E., Brandt, M., Jay, K., Clausen, T., ... & Jakobsen, M. D. (2015). Effect of physical exercise on workplace social capital: cluster randomized controlled trialScandinavian journal of public health43(8), 810-818.
About the author

Anders Revdal

Anders Revdal

Anders er utdannet treningsfysiolog og vitenskapsjournalist med et stort hjerte for helsefremmende forskningsformidling. Han har lang erfaring fra NRK, NTNU og St. Olavs hospital, og har gjort det til sin spesialitet å forfatte lettleste artikler basert på etterrettelig gjennomgang av forskningsartikler. I løpet av det siste tiåret har Anders skrevet langt over 1000 bloggposter om hjertehelse og trening.

Related blog posts

Related blog post image
Tilrettelagt fysisk aktivitet gir mer... link arrow icon
Related blog post image
Fysisk aktivitet reduserer sykefraværet link arrow icon
Related blog post image
Fysisk aktivitet gjør underverker for... link arrow icon